Produktion, hållbarhet och miljö

För oss står människan och miljön i centrum. Därför har vi valt att samarbeta med välkända aktörer på marknaden. När det kommer till tillverkningen av våra kärnprodukter samarbetar vi med Bima Plastteknik. Bima Plastteknik är ett familjeägt företag som utvecklat och tagit fram dynor sedan 1981. 

Tillsammans med stor materialkännedom och kunskap inom sjukvård och rehabilitering strävar man efter att ha de bästa dynorna på marknaden. Produkterna har en lång livslängd och uppfyller kvalitets- och miljökrav.

All tillverkning sker i deras fabrik i Träslövsläge från designidéer till att varan packas. 

Produkter som är snälla mot miljön

På Bima jobbar man kontinuerligt med att utveckla och förbättra sina arbetssätt för att minska miljöpåverkan. Genom materialval, minskade transporter samt utveckling av våra arbetsprocesser.

Dynöverdrag

Textilindustrin är en av de industrier som gör stora klimatavtryck. Därför arbetar man med moderna maskiner som har program vilka kan styras för att minska tygspillet. Tyget som används är polyester eftersom det uppfyller kraven på funktion, komfort och livslängd.

Skumplasten

Till stoppningen används skumplast från svenska tillverkare samt återvunnet skum från Belgien. Alla lim som används för att sätta ihop skummet är vattenlösliga och är därför också mer skonsamma för både naturen och människan.

Miljövänliga transporter och hållbar arbetsmiljö

Bima beställer alltid stora volymer när man gör sina inköp. Det innebär att det inte körs transporter i onödan. Det mesta som köps in finns också i närområdet och i Europa. Ett val man gjort för att gynna de lokala aktörerna och att inte vara beroende av långväga export.

Arbetsmiljö

Man har roterande schema både för att medarbetarna ska undvika belastningsskador och för att de på så vis blir mer delaktiga i hela verksamheten. Bland medarbetarna finns ett flertal olika nationaliteter representerade och mycket kunskap att ta del av. Man jobbar för mångfald och tror på att integration berikar en arbetsplats. Därför hjälper man gärna hjälpa nyanlända i personalen genom att erbjuda kurs i svenska på arbetsplatsen.

Bimas certifieringar

ISO9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.