Om oss

4care för ett hälsosamt liv och en komfortabel vardag

4care Sverige AB är ett svenskt medicintekniskt företag sprugna ur ett erbjudande av tryckavlastande produkter, men med en större vision om att underlätta både för patienter och personalen i sjukvården. Därför utvecklar vi kontinuerligt vårt sortiment och erbjuder nu även produkter och hjälpmedel för rehabilitering, produkter mot anestesi/operation, samt hjälpmedel vid undersökningar och provtagning m.m.

Vi vill fokusera på att, tillsammans med er i vården, jobba förebyggande. Och att utveckla nya produkter och tjänster som kan ta oss alla mot vår vision. 

Vision

Bidra till ett hälsosamt liv och en komfortabel vardag.

Vi tar utgångspunkt i människan och vi brinner för hälsa, välbefinnande och en jämlik vård. Vårt löfte är att se varje människa och dess behov samt att bidra till att ge vården förutsättningar för individanpassad vård och god hälsoekonomi. 

Värderingar

Vår vision – att bidra till en hälsosam och komfortabel vardag för alla patienter – är sprungen ur värderingarna kunskap, nyfikenhet, omtanke och glädje. Vi sätter människan och miljön i centrum.

Historik 

Kärnan i 4care Sverige AB är Lassekudden-sortimentet (som vi 2022 förvärvade från Solann AB, som haft det i sin ägo sedan 2010). Lassekudden® är en av Sveriges mest kända avlastningskuddar. Den togs fram i vården på Huddinge sjukhus och har funnits på marknaden i cirka 30 år. Lassekudden har en väletablerad kundkrets och är ett starkt och välkänt varumärke. Isakudden och Roffekudden lanserades efter marknadens önskemål 2015.

Samverkan

Vi tror på att vara lyhörda mot kunden och marknaden och ser innovation och samarbeten som en naturlig del av vårt dagliga arbete. Därför hoppas vi att ni vill vara med oss på resan mot en mer hälsosam värld. Genom en öppen dialog och samverkan är vi övertygade om att vi kan förbättra både för patienter, brukare och anställda inom vård och omsorg. 

Samarbetspartners

BIMA Plastteknik

BIMA Plastteknik är ett familjeägt företag som utvecklat och tagit fram dynor sedan 1981. Med innovativa lösningar medicintekniska och kundunika produkter har de blivit ledande på Sveriges marknad främst genom våra rullstolsdynor. Tillsammans med stor materialkännedom och kunskap inom sjukvård och rehabilitering strävar man efter att ha de bästa dynorna på marknaden. Produkterna har en lång livslängd och uppfyller kvalitets- och miljökrav.

All tillverkning sker i Träslövsläge från designidéer till att varan packas. Dynorna tillverkas av polyuretan- och polyetenskum som sågas och limmas ihop utifrån beställd funktion och komfort. Dynan kläs sedan med våra egna handsydda överdrag med genomtänkt ändamål och brandsäkerhet. Genom att ha egen produktion har man kontroll över hela kedjan samt kan erbjuda specialanpassade unika produkter och små och stora serier.

Läs mer om BIMA Plastteknik:

Årets kreativa företagare - Näringsliv Varberg

 

MID

Medical Innovation Design – MID Medical Innovation Design – MID AB startades 2004 av Ylva Ryngebo, leg. röntgensjuksköterska. Ylva hade efter tjugo års arbete inom vården tröttnat på produkter som inte fungerade tillfredsställande eller helt enkelt saknades. 2000 började Ylva därför att utveckla egna produkter. 

MID är lokaliserat centralt i Stockholm och jobbar med produktutveckling och innovationer med idéer och direkta behov från det dagliga arbetet på ”golvet”. Alla MIDs produkter är tillverkade i Sverige, på lokala små fabriker. 

MID riktar sig främst till alla som arbetar inom medicinsk röntgen, men har även, i nära samarbete med vårdpersonal och andra större företag, tagit fram produkter för anestesi/operation, hjälpmedel vid undersökningar och provtagning m.m. Gemensamt för alla produkter är att de tagits fram för att underlätta och göra det dagliga arbetet säkrare och enklare för både personal och patienter.

Företagets produkter står för kvalitet, design och nytänkande inom vården.

Läs mer om MID och Ylva Ryngebo:

https://naringsliv.se/legacy/mid-star-for-patientnara-uppfinningar-som-forbattrar-rontgensjukvarden/

https://www.vardfokus.se/yrkesroller/rontgensjukskoterska/ylva-blev-arets-uppfinnare/