En hälsosam och komfortabel vardag

Vi tar utgångspunkt i människan och vi brinner för hälsa, välbefinnande och en jämlik vård. Vårt löfte är att se varje människa och dess behov samt att bidra till att ge vården förutsättningar för individanpassad vård och god hälsoekonomi. Vi erbjuder tryckavlastande produkter, produkter och hjälpmedel för rehabilitering och även produkter mot anestesi/operation, samt hjälpmedel vid undersökningar och provtagning m.m.

Stolt sponsor till Flexberts trafiksäkerhetskampanj

Tillsammans med andra företag, kommuner och föreningar bidrar vi till att förse barn i förskolor och skolor med reflexprodukter. Ett viktigt arbete för att höja säkerheten för våra minsta trafikanter.

Läs mer om kampanjen